Betingelser

Betingelser & Regler

Superforbruker.com er gratis å bruke. Fortsetter man å benytte denne websiden aksepterer du nedenstående betingelser og regler.

Privacy
Det er viktig for oss å beskytte dine personlige opplysninger forsvarlig – I vores Privacy kan du lese hvordan vi behandler og beskytter disse opplysningene.

Regler på Superforbruker
●    Et nyhetsbrev sendes ut 1-2 ganger hver uke.

●    Melder man seg av nyhetsbrevet medfører det at man ikke deltar i evt. konkurranser og skal skje via linket ”Meld av”.  Man kan ikke melde seg av via e-mail.

●    Vi utsender kun nyhedsbrev til folk, som har meldt seg på og akseptert betingelsene våre.

●    Vinnerne av konkurranser holdt av Superforbruker får direkte beskjed samt offentliggjøres med navn og by på www.sevinderen.dk

●    Vinnerne mottar en e-mail vedr. gevinsten, denne e-mailen skal besvares innenfor 14 dager fra mottakelsen.

●    Evt. premieavgift/-skatt avholdes af vinneren. Ved deltakelse i konkurranser, forbeholder Superforbruker seg retten til å sende ut informasjon og tilbud via opplyst e-mail.

●    Det er til enhver tid mulig å melde fra denne gratis servicen. Dette kan gjøres nederst på alle utsendte nyhetsbrev eller her på siden under «Nyhetsbrev».

●    Premier kan ikke byttes og Superforbruker påtar sig intet ansvar for premiene, hverken mangelansvar, produktansvar eller annet. Superforbruker forbeholder sig retten til med øyeblikkelig virkning å endre premiene i konkurransen eller helt å avbryte konkurransen.

●    Ved eventuelle uoverensstemmelser angående fortolkning av regler og svarmuligheter, tar Superforbruker den endelige avgjørelsen.

●    Det tas forbehold for trykkfeil og andre eventuelle feil og mangler. Ansatte hos Superforbruker samt deres familier kan ikke delta. Superforbruker er ansvarlig for konkurransens oppbygning og avvikling.

●    Alt materialet på denne websiden er beskyttet og får bare gjengis ved skriftlig avtale med TAmedia Aps.

●    Superforbruker.com inneholder links til andre sider. Superforbruker.com kan ikke drages til ansvar for andre hjemmesiders innhold eller kampanjer som linkes til i det daglige.

●    Superforbruker kan ikke drages til ansvar for evt. feil i programmet samt brudd på systmeer m.m.

Vi forbeholder os retten til at endre ovenstående.